1. Ataru Esaka
3181
2. Akimi Barada
2610
3. Hiroyuki Komoto
2377
4. Ryo Okui
2278
5. Takuya Wada
2216
6. Keisuke Oyama
2154
7. GK-Nobuhiro Kato
2137
8. Kohei Yamakoshi
1978
9. Shigeru Yokotani
1930
10. Kosuke Kikuchi
1795
11. Yuzo Iwakami
1742
12. Genki Omae
1669
13. Mateus
1541
14. Kazuma Takayama
1525
15. Daisuke Watabe
1247
16. Marcelo Toscano
1166
17. Aria Hasegawa
1158
18. Shintaro Shimizu
1076
19. GK-Hitoshi Shiota
1013
20. Tsubasa Oya
1005
21. Caue
0987
22. Yusuke Segawa
0920
23. Shin Kanazawa
0899
24. GK-Kenya Matsui
0630
25. Akinari Kawazura
0568
26. Dragan Mrda
0546
27. Nejc Pecnik
0530
28. Atsushi Kurokawa
0445
29. Ryuji Bando
0091
30. Keigo Numata
0028
31. Riku Yamada
0013
32. Takumu Fujinuma
0013